Těhotenství A-Z - Jsem těhotná a nemocná

Vrozené vývojové vady plodu - obrázek
Vývoj embrya a plodu je ovlivněn v prvé řadě faktory z období před početím – prekoncepčními. Poškození genů a chromozomů (intoxikacemi, ionizačním zářením) se projeví buď poruchami fertility – plodnosti – u jednoho nebo druhého z partnerů, nebo...
Embryopatie - obrázek
Poškození ve fázi embryonálního vývoje, kdy se zakládají jednotlivé orgány (mezi 14. až 90. dnem po oplodnění), vede častěji k odumření embrya a k potratu. Přežívající plody jsou malformované (mají vrozenou vadu). Druh a rozsah této vady je podmíněn...
Onemocnění ledvin a močových cest v těhotenství  - obrázek
Asymptomatická bakteriurie je nález mikrobů v moči bez klinických známek onemocnění ledvin nebo močových cest. Nové způsoby kultivace mikrobů, objevené v nedávné době, umožnily sledovat výskyt bakteriurie u velkých populačních vzorků. Častější je u...
Depistáž a diagnostika vrozených vývojových vad plodu - obrázek
Oba rodiče, jimž se narodilo dítě s vrozenou vývojovou vadou, jsou pozváni ke genetickému vyšetření. V dalším těhotenství se v některých případech na návrh genetika provede po 16. týdnu gestace amniocentéza ke kultivaci buněk z plodové vody....
Nepravidelnosti placenty a plodových blan - obrázek
  Ještě předtím, než se vytvoří placenta (ve třetím měsíci gestace), je po celém obvodu plodového vejce trofoblast, tvořený klky. V této embryonální fázi vývoje se může trofoblast změnit v útvar, který je biologicky na hranicích mezi...
Mola hydatidosa - obrázek
Trofoblast se změnil buď na části, nebo na celém obvodu plodového vejce v puchýřkovitě-cystické útvary 0,4 až 1,0 cm v průměru, spojené mezi sebou tenkými můstky tkáně, takže útvar připomíná hrozen. Tenká, průsvitná stěna cystiček nemá cévy, na...
Fetopatie  - obrázek
Zevní i vnitřní vlivy mohou poškodit plod a ovlivnit jeho vývoj i po skončení vývoje orgánů – organogeneze. V tomto případě se jedná o fetopatie. A opět: poškození je tím závažnější, čím dříve, čím déle a intenzivněji škodlivý vliv působil....