Rodičovská dovolená (§ 196 Zákoníku práce)

Rodičovská dovolená (§ 196 Zákoníku práce) - obrázek
Rodičovská dovolená (§ 196 Zákoníku práce) - obrázek

K prohloubení péče o dítě je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnankyni a zaměstnanci na jejich žádost rodičovskou dovolenou. Rodičovská dovo­lená se poskytuje matce dítěte po skončení mateřské dovolené a otci od narození dítěte, a to v rozsahu, o jaký požádají, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku tří let.

Zákoník práce - znění od 1. 7. 2019

 

prof. MUDr. A. Pařízek, CSc. Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015