Epidurální analgezie

V době těhotenství jsem doslova hltala odbornou literaturu. Věděla jsem přesně, jak je plod veliký v pátém měsíci a také co je naše miminko schopno vnímat v měsíci osmém. 
Poctivou četbou jsem se dostala až k porodu, kde byla zmínka o epidurální anestezii. (V případě porodu odborníci užívají výraz epidurální analgezie - viz odborné odstavce pod článkem.)

Jelikož se považuji za silnou osobnost a bolest snáším dobře, tak mne umělé prostředky k utišení bolesti místy až pobuřovaly. "Když to zvládlo tolik žen přede mnou a v dobách porodu našich maminek a babiček slovo epidurál ještě ani neexistovalo, tak já to v žádném případě nechci!" tvrdila jsem sama sobě a vedla debaty v tomto duchu se svým okolím. Jedním slovem hrdinka. Ale poslyšte, jak to všechno dopadlo.

Porod začal prasknutím plodové vody. Byli jsem zrovna na chalupě, měla jsem čtrnáct dní před termínem. Ale chalupa potřebovala vycídit před příchodem potomka, a tak bylo vzhledem k mým uklízecím mániím zcela nezbytné tam ještě zajet. (Někdy se tomu říká příprava hnízda.)
Manželovi za zády jsem poponesla kýbl s vodou a do pěti minut to bylo tady. Se slovy "už chce asi ven" jsme naskočili do auta a manžel si zahrál na Niki Laudu. To nebylo potřeba.
Voda sice odešla, ale následující tři dny jsem byla v porodnici na hekárně. Tak jsem se dozvěděla, že se plodová voda tvoří stále dál, takže mé miminko je v bezpečí této tekutiny.

Po třech dnech  mi byly aplikovány vyvolávací tablety a začaly bolesti. Vzhledem k tomu, že tento článek budou číst také ženy, které ještě nerodily, popis bolestí vynechám. Trvaly 15 hodin, a nic výraznějšího se nedělo. Neotvírala jsem se, vypadalo to, že naše miminko si příchod na tento svět rozmyslelo.
Byla jsem hodně unavená, přežívala jsem vlekoucí se hodiny díky sprchování a když už ani to nepomáhalo, rozhodl primář, že už musím rodit. Že mi dají injekci (zde se omlouvám, nevnímala jsem jakou. Jen jsem pochopila, že napomůže otevření.) a také že dostanu epidurální anestezii. Hrdinka neprotestovala.

Bylo mi také řečeno, že pokud toto nepomůže otevření a následnému porodu, tak bude porod proveden císařským řezem. To jsem strašně nechtěla. Chtěla jsem naše první dítě přivést na svět přirozenou cestou, a tak jsem v sobě sbírala poslední síly a odvahu. Povolali manžela a šlo se na to.

Byla mi aplikována epidurální analgezie. (Popis viz odstavec pod článkem)
Milé dámy a budoucí prvorodičky - přišla ohromná úleva! Opravdu nevím, jestli bych to bez tohoto geniálního prostředku k tišení bolesti dokázala. Vřele vám to všem doporučuji!

Asi po půl hodině jsem se začala otvírat a měla jsem z toho obrovskou radost. Můj zelený manžel mi drtil ruku a otíral mi čelo o stošest. (Pokud by měl někdo zájem o detailní popis manželova podílu na porodu, popsala jsem vše v článku "Tatínek u porodu je také hrdina", 16. 4. 2003)
Porodila jsem během následující půlhodiny a byla jsem dokonce velmi chválena od porodních asistentek. "Tak vidíte, nakonec jste to tak krásně zvládla!"

Slzy, dojetí - nejkrásnější chvíle mého života. Miminko bylo zdravé a dnes je z něj dvouletá zlobivá holčička, která je přes všechny úbytky na mém nervovém systému sluncem našeho života.

A tak se nebojte - i u vás to dobře dopadne. A hlavně se nebojte využít epidurálu, moc vám to pomůže.

Pokud jste zvídavé anebo váhavé, čtěte dál. Možná vás následující odstavce přesvědčí, že v tomto případě nám věda nadělila opravdu fungující a neškodný dárek!

Co je to epidurální analgezie ?

Jedná se o přechodné znecitlivění drah bolesti vedoucích z oblasti dělohy a rodidel. Speciálním velmi tenkým a dokonale ohebným katetrem je přiváděna znecitlivující látka (lokální anestetikum) vně míšních obalů v bederní oblasti.  Nervové svazky přivádějící pocity bolesti postupným pronikáním tkáněmi znecitliví. Podle průběhu porodu a dle přání rodičky je možno uvedeným katetrem tlumit bolesti během tohoto tzv. bezbolestného porodu.

 

 

Jak často se používá ve světě ?

Základní principy tohoto znecitlivění jsou známy a používají se v anesteziologii a porodnictví již desítky let. S rozvojem moderních špičkových technologií, což se týká jak používaných jednorázových pomůcek tak i léků, odpadly některé komplikace známé z let dřívějších, metoda doznala v rozvinutých zemích obrovského rozmachu a stala se zcela běžnou. Tak například v Paříži takto v současné době rodí celých 60% maminek a v USA je toto číslo ještě vyšší. Některé ženy si dnes porod bez epidurální analgezie, jak se metoda nazývá, již nedovedou představit.

 

Jaké jsou její výhody ?

Jaké jsou tedy výhody. Jde o opravdu účinnou, přesně cílenou metodu působící pouze místně, při které není podanými léky ovlivněno dítě, což je nesmírně důležité. Přitom  bezpečnost   tohoto  postupu  je  jednoznačně prokázaná. Jejím cílem tedy není pouze úleva od porodních bolestí, ale i obecně příznivý vliv na dítě, což bylo opakovaně potvrzeno dlouholetým výzkumem. Psychika rodičky není nikterak narušena, může tedy výborně spolupracovat s porodníkem a bez větších rušivých vlivů plně vnímat zázrak příchodu nového života. Protože svalová síla zůstává dostatečná, je plně schopna tlačit v poslední fázi porodu.

Za další velmi podstatnou výhodu považujeme skutečnost, že díky již zavedenému epidurálnímu katetru je maminka ušetřena další anestezie při šití nástřihu hráze. Není nutná ani celková anestezie k případnému vybavení placenty či k revizi dutiny děložní. I trvalá přítomnost anesteziologa u porodu je pro maminku i dítě nespornou výhodou.

Pro koho je epidurální analgezie vhodná ?

V zásadě lze říci, že ji lze aplikovat u naprosté většiny maminek, dokonce i u těch, u kterých lze očekávat císařský řez, či právě klešťový porod.
Kdy nelze tedy "bezbolestný porod" nabídnout? Obvykle v těch případech, kdy se v minulosti vyskytla alergická reakce na místní anestetika anebo má-li rodička infekční onemocnění v bederní oblasti zad. Metodu nelze aplikovat u žen, které užívají léky proti srážení krve nebo nastane-li situace, kdy je akutně ohrožen život rodičky nebo jejího dítěte, a porod musí být bez časové prodlevy ukončen okamžitě, operačně. Komplikace může způsobit nadváha těhotné (nad sto kilogramů), znesnadňující anesteziologovi přesně diagnostikovat epidurální prostor.

Máte stále obavy ?

Přes všechny zjevné výhody, které epidurální analgezie přináší, přes skutečnost, že se v zahraničí používá bezpečně již desítky let, mají některé maminky z epidurální analgezie obavy. Uvádějí strach z představy, že jim bude do zad vpichována jehla. Často se obávají poškození míchy a následné poruchy hybnosti nohou. V neposlední řadě přicházejí rodičky s obavami, že pro ztrátu bolesti nebudou dobře spolupracovat, a tím se ohrozí zdárné ukončení porodu např. porodnickými kleštěmi. Bohužel řada tzv. zaručených informací přichází mnohdy i od zdravotnických odborníků, kteří s metodou nemají často ani teoretické zkušenosti. Můžeme Vás ubezpečit, že místo vpichu je od míchy dostatečně vzdáleno. Technické pomůcky pro jednorázové použití německé výroby a lokální anestetikum švédské provenience se používají v celém světě, bezpečnost je tedy ověřena.

Držím palce a přeji bezbolestný porod!

 

Zdroje - Zdravotnické zařízení Anestar - anestezie a resustitace,
             skupina specialistů zaměřených na porodní epidurální analgezii 

             webové stránky nemocnice ve V. Meziříčí