Encyklopedie

Vliv epidurální analgezie na plod

>
Epidurální
analgezie a srdeční akce plodu

Důsledky nesprávné polohy matky při
porodu potencované epidurální analgezií mohou vyústit v syndrom
aortokavální komprese
s následnou bradykardií plodu. Důsledky aortokavální komprese
u plodu závisejí na stupni a délce trvání mateřské hypotenze a na
preexistujícím stavu uteroplacentární cirkulace.

Lokální anestetika
nemají při běžném dávkování u epidurální analgezie přímý vliv na myokard plodu,
nezpůsobují patologické formy srdeční činnosti. Přesto se doporučuje snižovat koncentraci lokálního
anestetika na
nejnižší míru a peripartální monitoring plodu pomocí kardiotokografu. Kardiotokografický záznam
dovolí včas upozornit na distres plodu, ať již primární (např. pupečníková
příhoda), nebo sekundární (hypotenze matky, děložní hypertonus atd.).

Epidurální
analgezie a nervová soustava novorozence

Diagnostika peripartálního ovlivnění
nervové soustavy plodu a novorozence v raném období vývoje novorozence je
technicky obtížná.

Postnatální vyšetření podle Apgarové
slouží k velmi hrubé orientaci. Je významně zatíženo subjektivním hodnocením
pozorovatele. V průběhu doby byla vypracována celá řada přesnějších
skórovacích metod. Jsou vesměs obtížně proveditelné, vyžadují dostatek času
a rozsáhlý trénink vyšetřujícího odborníka. Výsledky často svojí
interpretací neodpovídají vynaloženému úsilí.

Z metod vyšetření novorozence, z následků dějů v průběhu těhotenství a porodu, zejména z detekce vlivu porodnické
medikace, se od roku 1974 nejčastěji používá Early Neonatal Neurobehavioral
Scale (ENNS). Novější metoda, Neurologic and Adaptive Capacity Score (NACS),
slouží k posouzení neurologické a adaptační kapacity pro donošené novorozence a pomáhá určit útlum CNS vlivem léčiv. NACS
také dovolí odlišit farmakologický účinek od účinků způsobených
traumatem nebo peripatální asfyxií plodu. V literatuře se popisují lepší výsledky
u novorozenců po porodu s epidurální analgezií než bez ní.