Jak vzniká moje dítě?

1. týden po oplodnění

Zárodek

Oplodněné vajíčko se posouvá z vnější třetiny vejcovodu směrem do dělohy, v níž se uhnízdí. Během této cesty se začíná dělit na více buněk.

Přibližně dva týdny po poslední menstruaci dochází k dozrání jednoho vajíčka v jednom z vaječníků. Tento děj se jmenuje ovulace a vajíčko se uvolní do dutiny břišní. Vaječníky se v ovulaci obvykle každý měsíc střídají. Uvolněné vajíčko je zachyceno do otvoru vejcovodu. Polapené vajíčko je vejcovodem posunováno směrem k děloze jednak jeho jemnými a jakoby vlnitými pohyby, ale i stálým kmitáním řasinek, které obsahuje ve svém nitru. Když během následujících 24 hodin po ovulaci nedojde k proniknutí spermie do vajíčka, pak neoplodněné vajíčko zaniká. A většinou se společně s buňkami sliznice dělohy vyloučí z těla ženy během následující menstruace.

Pokud nastane oplodnění, spojení vajíčka a spermie, pak po několika hodinách splynou jádra obou buněk, která nesou vždy polovinu genetické výbavy (polovina chromozomů = 23 chromozomů) od každého rodiče. Po splynutí jader nastane spojení chromozomů. Tomuto útvarů říkáme zygota. Od tohoto okamžiku bude mít každá buňka nově vznikajícího jedince vždy 46 chromozomů. Ke spojení spermie a vajíčka dochází obvykle ve vejcovodu. A oplodněné vajíčko je dále unášeno do dělohy. Avšak než oplodněné vajíčko do dělohy doputuje, tak se začíná dělit. Nejdříve se rozdělí na dvě poloviny. Stane se tak za 12 hodin po oplodnění. Pak se každá polovina rozdělí na další dvě poloviny, nejprve tedy vznikají 2 buňky, pak 4, 8, 16 atd. K dělení dochází přibližně ve 12-15 hodinových intervalech. Až vznikne takový počet buněk, že jejich shluk připomíná malinu nebo moruši (proto se odborně říká morula). Postupně z moruly vznikne útvar, který se podobá kuličce nebo měchýřku. Obal nového útvaru tvoří stále nově vznikající buňky s dutinkou, uvnitř které je tekutina. Toto stadium se nazývá odborně blastocysta. Oplodnění vajíčka, jeho dělení a putování do dělohy není zatím provázeno žádnými chemickými a hormonálními změnami, které by měly vliv na organizmus maminky.

Z Knihy o matce a dítěti, která vyjde v tomto roce.

MUDr. Antonín Pařízek, CSc.