Jiný kraj, jiný mrav, jiná mateřská dovolená

Délku mateřské dovolené v různých zemích ovlivňuje kulturní tradice, náboženství, demografický vývoj, ale také propracovanost systému sociálního zabezpečení. Rozdíly v porovnání jednotlivých zemí jsou obrovské, i když třeba geograficky jsou si země velmi blízké.

České maminky s 28týdenní mateřskou dovolenou jsou někde uprostřed pomyslného žebříčku. Podobně jsou na tom v Polsku s 26 týdny, v Maďarsku, v Rakousku a na Islandu s 24 týdny nebo v Rusku, kde mohou maminky zůstat na placené mateřské dovolené 20 týdnů.

Nejdelší mateřskou dovolenou mají ve Švédsku – a to celých 96 týdnů. Na druhém místě – ovšem s téměř polovinou toho, na co mají nárok švédské maminky – jsou Nový Zéland a Austrálie s 52 týdny. O třetí příčku se dělí Dánsko a Kanada s 50 týdny placené mateřské dovolené. V Anglii a Itálii umožňují maminkám zůstat doma 47 týdnů, italské maminky jsou však v porovnání s anglickými mnohem lépe finančně zajištěny.

Ve Finsku, kde je mateřská dovolená v délce 44 týdnů, dostane navíc každý tatínek nově narozeného miminka 3 týdny otcovské dovolené, kterou si musí vybrat do půl roku od narození dítěte. Tyto tři týdny se nezapočítávají do mateřské dovolené. Na tatínky myslí i v Norsku: pokud tatínek zůstane čtyři týdny doma, pak má maminka nárok na 52 týdnů mateřské dovolené. Pokud však doma zůstává jen maminka, placená mateřská dovolená je 42 týdnů.

Nejkratší mateřskou dovolenou mají maminky v Singapuru a Tchaj-wanu – pouhých osm týdnů. Podobně je na tom i Hongkong s 10 týdny a Spojené státy americké, kde mateřská dovolená trvá 12 týdnů. Poměrně krátkou mateřskou dovolenou mají i maminky v západní Evropě. V Německu a v Irsku je placená mateřská dovolená 14 týdnů, francouzské a španělské maminky mají nárok na 16 týdnů a v Belgii pak na 15 týdnů. Nejkratší mateřskou dovolenou v Evropě mají maminky v Portugalsku, musí jim stačit 13 týdnů.

Obecně platí, že nejlépe se mají maminky na severu Evropy – v Dánsku, Norsku, Finsku a Švédsku. Nejen, že mají dlouhou mateřskou dovolenou, ale také výše finančních prostředků, na které mají nárok, není zanedbatelná.

Hanka Žižková

Finsko

Zahraniční dopisovatelka

www.porodnice.cz

Redakční článek