Klinické formy pneumokokových onemocnění

Záněty středního ucha

Pneumokoky jsou nejčastějším vyvolavatelem zánětů středního ucha a i když toto onemocnění u dětí nepatří většinou mezi život ohrožující, nese sebou riziko zhoršení sluchu. Méně známý je ale fakt, že u dětí se na tomto podkladě významně opožďuje rozvoj řečových schopností.  Široké použití antibiotik u dětí trpících záněty středouší často vede k selekci rezistentních kmenů pneumokoků. Rizikovým faktorem jsou chronické záněty středouší komplikované zánětem bradavkového výčnělku, který je nebezpečný dalším šířením infekce do mozku.

Zápal plic

Zápaly plic  vyvolané pneumokoky jsou bohužel stále velkým problémem v rozvojových zemích, ale nejsou žádnou vzácností ani ve vyspělých státech. Závažnou komplikací nemoci bývá empyém – hnisavý výpotek v dutině hrudní. Ten vyžaduje hrudní  drenáž a dlouhodobé podávání antibiotik. Zápal plic může vyústit ve změny povrchu plic, vyžadující další chirurgický zákrok.

Zánět mozkových blan

Akutní bakteriální záněty mozkových blan jsou stále i v zemích, kde je široká dostupnost antibiotik, příčinou úmrtí a děti, které přežijí, mají často trvalé následky. Mimo novorozenecký věk jsou dnes v zemích, kde se očkuje proti hemofilovi, nejčastějšími vyvolavateli meningitidy pneumokoky. Pneumokokové meningitidy patří mezi obávané infekce u kojenců a batolat, vyskytují se ale i u starších pacientů.

 

zdroj: Česká společnost podpory zdraví

Témata: