Prenatální komunikace

Když jsem v novinách zahlédla upoutávku na knihu Prenatální komunikace od autorek G. Teusen a I. Goze-Hänel, říkala jsem si, že bych si ji měla přečíst. Nebylo to snadné, neb v knihovnách byla vypůjčena, a ještě na ni byly rezervace.

Kniha má 79 stran a je členěna do 8 kapitol. Ne všechny jsou věnovány prenatální komunikaci jako takové.

Autorky, novinářka a porodní asistentka, se zabývají i vývojem plodu, zdravým životním stylem v těhotenství či porodem. Pro mne byly nejzajímavější: kapitola 1 – Moje dítě, ta neznámá bytost, kapitola 3 – Všechny smysly připraveny – podívej, co už umím!, a kapitola 6 – Jak navázat kontakt – Haló, děťátko, tady je tvoje maminka!

Tomu, kdo již prostudoval nějaký materiál o těhotenství, porodu a prenatální komunikaci, kniha nepřinese převratné informace, pouze je zpřehlední.

Jako přínos bych viděla fakt, že se kniha zmiňuje přirozeně a nenuceně „o páru“, jež s dítětem komunikuje a že to není jenom záležitost těhotné ženy.

Knihu bych doporučila i nastávajícím tatínkům, jimž stačí minimum na téma těhotenství a jež se nechtějí zahlcovat podrobnými informacemi v obsažných knihách.

Kniha Prenatální komunikace
autorky: G. Teusen a I. Goze-Hänel
nakladatelství Portál s. r. o. Praha 2003