Autismus

Příčiny autismu v dětském věku - obrázek
Příčiny autismu v dětském věku - obrázek

Autismus je označení pro širokou skupinu onemocnění, která jsou zahrnuta pod název pervazivní (všepronikající) vývojové poruchy či autistické spektrum. Tato onemocnění jsou definovaná postižením  tří složek:

  • sociální interakce,
  • komunikace  a chování,
  • zájmy či aktivity (hry) odpovídající  věku.

Alespoň  v jedné  oblasti musí být zřetelný  nástup příznaků  před dovršením 3. roku věku. U klasického  autismu bývá navíc v 70 % přítomna i mentální retardace (tzv. nízkofunkční autismus). Výskyt klasického  autismu se odhaduje na 21 případů na 10 000 živě narozených děti a širšího autistického spektra na 64 případů na 10 000 živě narozených dětí.

 

Autor: prof. MUDr. A. Pařízek, CSc. Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015  
Objednávejte ZDE