Příčiny autismu

Příčiny autismu - obrázek
Příčiny autismu - obrázek

Autismus  doprovázející řadu známých  již popsaných  onemocnění označujeme jako tzv. sekundární autismus a je důležité ho vyloučit v první řadě. Mezi nejčastější onemocnění vedoucí  k sekundárnímu autismu patří například  syndrom fragilního chromosomu

  • X, Rettův syndrom,
  • Angelmanův syndrom,
  • Smithův-Lemli- ho-Opitzův syndrom

či některé další dědičné poruchy metabolismu.

Příčinu tzv. pri­márního, idiopatického autismu se zatím nepodařilo  objasnit (termín idiopatický znamená, že neznáme příčinu jeho vzniku).

Předpokládá  se, že onemocnění je způsobeno kombinací  více faktorů, přičemž  primární  úlohu zřejmě  hrají faktory genetické. Jedná se o tzv. polygenně  dědičné  onemocnění způsobené postižením více genů podílejících se na správném vývoji mozku. Polygenní dědičnost (poly=více) se obdobně  podílí i na onemocnění vysokým krevním  tlakem nebo cukrovkou 2. typu. Nelze vyloučit, že na rozvoji autismu se podílejí  i škodlivé  faktory zevního prostředí,  např. některé  infekce,  užívání určitých léků nebo konzumace alkoholu v těhotenství.

 

Autor: prof. MUDr. A. Pařízek, CSc. Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015   
Objednávejte ZDE