První pomoc při popáleninách

První pomoc při popáleninách - obrázek
První pomoc při popáleninách - obrázek

Nezastupitelnou roli hraje správné ošetření popáleného dítěte v prvních několika minutách po úrazu. Jak poskytnout první pomoc při popálení nebo opaření:

 • s ohledem na bezpečnost všech zabraňte dalšímu působení tepla na dítěOdstraňte dítě z dosahu horkého předmětu, vyneste z hořícího prostředí, svlékněte horký mokrý oděv. Sejměte prstýnky, hodinky a šperky z popálených ploch a jejich okolí. Pro následný otok tkáně může být jejich odstranění v pozdější době problematické. Pokud hoří oděv, snažte se dítěti zabránit běh, oheň se rozdmýchává. Dítě zastavte, šetrně povalte a válejte po zemi. Hořící oděv uhaste politím vodou nebo udušením ohně přikrývkou. K udušení plamene nepoužívejte umělohmotné tkaniny,
 • co nejdříve začněte popálená místa chladit. Dostatečné chlazení snižuje celkový stupeň poškození tkáně, výrazně zmenšuje  bolest, působí protišokově. Chlazení provádějte tak dlouho, dokud to dítěti přináší úlevu, minimálně 10–20 minut. Menší rozsah popálených  ploch můžete ochlazovat tekoucí studenou vodou z vodovodu (10–15 °C). Vlažnou vodu (20–25 °C) použijte na ochlazení větších ploch povrchu těla. Vždy ale dbejte na prevenci druhotného celkového podchlazení. Především malé děti nikdy nenořte celé do chladné vody,
   
 • ošetřete raněné plochy sterilním překrytím. Pouze I. stupeň není třeba krýt. Puchýře nepropichujte, příškvary (oděv, dehet) nestrhávejte.  Popáleninu nikdy nezasypávejte práškem, nemažte mastmi. Poraněné oči, nos a ústa vypláchněte pouze chladnou čistou vodou,
   
 • poraněnou horní končetinu po ošetření znehybněte šátkovým závěsem, ošetřenou dolní končetinu ponechte ležet nataženou, mírně ji vypodložte,
   
 • při popálení úst a hrdla vypitím horké tekutiny nebo vdechnutím páry podejte dítěti po locích studenou tekutinu, případně podejte cucat kostky ledu – omezíte tak nejen bolestivost, ale i rozvoj otoku měkkých částí krku s následným možným dušením,
   
 • u rozsáhlejších popálenin začněte včas provádět protišoková opatření, současně zajistěte přivolání ZZS.

 

Autor: doc. MUDr. Tomáš Honzík, PhD. a prof. MUDr. A. Pařízek, CSc.
Kniha o těhotenství, porodu a dítěti, Galén, Praha 2015