Dítě A-Z - Růst a vývoj dítěte

Dítě - růst, psychomotorický vývoj a výživa kojenců a batolat - obrázek
Pokud mohu po více než pěti letech svého působení v odborné poradně www.porodnice.cz a po zodpovězení několika tisíc dotazů hodnotit jejich spektrum a to, co vás nejvíce zajímá a trápí, docházím k závěru, že většina dotazů je spíše než na konkrétní...
Psychomotorický vývoj dítěte - obrázek
V psychomotorickém vývoji hodnotíme tři složky:  1.    hrubou a jemnou motoriku, 2.    sociální interakce, 3.    vývoj řeči. Dítě se může vyvíjet buď tzv. harmonicky, to znamená normální vývoj ve...
Vývoj hrubé motoriky - obrázek
Představujeme Vám jednotlivé vývojové etapy hrubé motoriky u dítěte od 1 týdne do 4 let. Dle těchto ukazetelů se orientují všichni praktičtí pediatři. Pokud se dítě odchyluje od těchto jednotlivých vývojových stadií, musí lékař dbát zvýšené...
Vývoj jemné motoriky - obrázek
Při hodnocení jemné motoriky si všímáme: otevírání pěstiček ve 3 měsících věku sahání po hračce ve 4 měsících uchopení hračky v 6 měsících mezi 9. a 12. měsícem věku se objevuje tzv. pinzetový úchop v 18 měsících se dítě napije...
Sociální interakce - obrázek
fixovat zrakem začíná dítě kolem 6 týdnů věku, v té době se objevuje i první úsměv ve 4 měsících věku začíná sledovat své ruce, časný stupeň napodobování se objevuje  mezi 3. a 6. měsícem po půl roce dítě rozliší cizí a známé osoby, mnohdy...
Vývoj řeči - obrázek
​v půl roce dítě žvatlá  v 8 měsících  se objevují slabiky (ba, da, ta), dělá »paci paci«  v 9 měsících komunikuje gesty v 10 měsících řekne neadresně máma, táta  roční dítě má dětský žargon, artikuluje,  umí tři slova a...
Péče o chlapecký genitál v kojeneckém věku - obrázek
Předkožka je tvořena vnějším a vnitřním listem. Vnitřní list během nitroděložního vývoje srůstá se sliznicí žaludu. Tento stav pokračuje i dále po narození, kdy předkožka obvykle nebývá volně přetažitelná (pouze 4 % chlapců mají při narození...
Konglutinace - obrázek
Konglutinace (synonymum: adheze) představuje srůst/y předkožky s žaludem, které vznikají poruchou odlučování jejího vnitřního listu. Konglutinace je do určitého věku normální (viz výše) a zůstává dlouhodobým předmětem odborných...
Nepřítomnost varlete ve skrotu - obrázek
Obě varlata se v počátcích vývoje zárodku a později plodu nacházejí v břišní dutině. Již od 10. týdne stáří plodu začíná jejich sestup, který je zprvu způsoben jen růstem břišní dutiny, postupně však dochází i ke skutečnému stahování tříselným...
Plná mléčná výživa
Mateřské mléko představuje nejvhodnější výživu pro kojence. Výlučné kojení po dobu alespoň 4 měsíců má ve srovnání s náhradní kojeneckou mléčnou výživou či částečným kojením řadu výhod pro matku a dítě. Je prokázán nižší...