Dítě A-Z - Růst a vývoj dítěte

Plná mléčná výživa
Mateřské mléko představuje nejvhodnější výživu pro kojence. Výlučné kojení po dobu alespoň 4 měsíců má ve srovnání s náhradní kojeneckou mléčnou výživou či částečným kojením řadu výhod pro matku a dítě. Je prokázán nižší...
Náhradní kojenecká mléčná výživa
Kojení je pro dítě z mnoha důvodů výhodné, ale nemožnost kojení není tragédie. Dětem matek, které z různých důvodů nemohou  kojit, je však nutné podávat náhradní kojeneckou mléčnou výživu (odborně formule). Začínáme vždy počáteční neboli...
Jícnový reflux a refluxní nemoc jícnu v kojeneckém a batolecím věku
Jícnový reflux (odborně gastroezofageální reflux; dále GER) neboli regurgitace je samovolné vniknutí obsahu žaludku do jícnu. Tato situace se může, ale nemusí projevit ublinkáváním až zvracením. Jedná se o velmi častý projev, jenž se...
Diagnostika refluxní nemoci jícnu
Základem pro diagnózu GER jsou typické klinické  projevy spojené s pitím mléka. Ultrazvukové vyšetření žaludku a jícnu po napití sice může ukázat reflux obsahu ze žaludku do jícnu či nezralý žaludečně-jícnový přechod  (...
Základní opatření u dětí s mírným jícnovým refluxem
Vyloučit přepíjení velkými dávkami mléka, které zvyšují riziko regurgitace; dávky mléka v období prvních 3 měsíců věku nemají překračovat 150–170  ml/kg/ den, v období 4.–6. měsíce života dávky 130–140 ml/kg/den, do konce 1. roku života...
Léčba u dětí se závažnými projevy refluxní nemoci jícnu
Hlavním prostředkem v léčbě GERD jsou léky snižující žaludeční sekreci. Zásadní roli mají tzv. inhibitory protonové  pumpy.Protonová pumpa je bílkovina ve stěně buněk, která zabezpečuje přestup vodíkového iontu neboli protonu přes buněčnou...
Zavádění příkrmů
Zavádění příkrmů před 17. a po 26. týdnu není u kojených, částečně  kojených a nekojených dětí doporučováno. Optimální doba zavádění příkrmu je mezi 4. a 6. měsícem věku. V tomto období se má postupně zavést nejen...
Nedostatek vitamínu B 12
Možný nedostatek vitaminů: nutrič­ní deficit vitaminu B12 u plně kojených dětí při jeho deficitu u matky Vitamin B12  neboli kobalamin má řadu biologických funkcí. Kromě nezanedbatelného vlivu na proces krvetvorby je nezbytný především  ...