Encyklopedie

Poruchy ve III. době porodní

>
Buďte v prvé řadě fyziologickými porodníky
a nikoli pouze chirurgickými.

Antonín Ostrčil

Porodnické operace představují soubor chirurgických výkonů, které
je třeba vykonat v těhotenství, během porodu a někdy v šestinedělí.

Indikace k porodnickým operacím:

  • indikace ze strany matky,
  • indikace ze strany plodu,
  • indikace smíšené.

Rozdělení základních porodnických operací:

  • operace přípravné,
  • operace ukončující porod,
  • operace ve III. době porodní.

Rizika a komplikace porodnických operací:

  • hemoragické,
  • trombembolické,
  • infekční.