Encyklopedie

Zmenšovací operace (embryotomie)

>
Tyto operace jsou ojediněle indikovány např. u mrtvých plodů, hydrocefalu a při zanedbané příčné poloze mrtvého plodu (obr. 13).

zmenšovací operace
Obr. 13: Zmenšovací operace


Kraniotomie, excerebrace, kranioklasie
(perforace hlavičky, rozdrcení a vyplavení mozkové tkáně, rozdrcení
kostry obličeje, extrakce hlavičky kranioklastem) jsou operační výkony,
které dnes přicházejí v úvahu zcela ojediněle.

Dekapitace
představuje oddělení hlavičky od trupu přerušením krční páteře
a měkkých částí krku Braunovým dekapitačním hákem při zanedbané příčné
poloze mrtvého plodu.

Embryotomie v užším slova smyslu znamená např. zmenšení objemu břicha při cystické degeneraci ledvin.