Těhotenství A-Z - Porod

Předčasný porod - obrázek
Porod dítěte před 38. (přesněji  36+6 dní) týdnem těhotenství se nazývá předčasným porodem.  Děti předčasně narozené jsou nezralé, s nedokonale vyvinutými adaptačními mechanismy a s nízkou porodní hmotností. ...
RSV infekce u předčasně narozených dětí - obrázek
Respiračně-syncytiální virus (RSV) je nejčastější příčinou onemocnění horních a dolních dýchacích cest u novorozenců a malých dětí. Do 2 let věku onemocní téměř každé dítě. Zatímco u zdravých dětí a dospělých se nemoc projeví jako běžné nachlazení...
Porod plodu koncem pánevním napřed - obrázek
Z důvodů zvýšeného rizika pro dítě i matku jsou dnes většinou těhotenství, kdy je dítě uloženo koncem pánevním napřed, ukončována císařským řezem Polohu plodu zadečkem napřed (odborně poloha koncem pánevním) sice označujeme jako polohu fyziologickou...
Vícečetné těhotenství - obrázek
Výskyt přirozených vícečetných těhotenství se řídí Hellinsonovým pravidlem, které říká, že těhotenství s dvojčaty se vyskytne jednou oproti 85 těhotenstvím s jedním dítětem, trojčata se vyskytnou jednou oproti 7.225 (což je 852) atd....
Překotný porod - obrázek
Překotný porod je název pro spontánně probíhající porod, který trvá méně než dvě hodiny. Je tomu v případech, kdy měkké porodní cesty nekladou odpor, zejména u vícerodiček, při silných děložních stazích, často také při nedostatečném uzávěru...
Prodloužené těhotenství - obrázek
Přenášení je prodloužení těhotenství o 14 a více dnů, a to i přes správně vypočítaný termín porodu (281 dnů po prvním dni poslední menstruace, 267 dnů po ovulaci). Takto časově vymezené přenášení ještě nemusí znamenat, že plod je »přezrálý«, naopak...
Medikamentózní porod - obrázek
Porod, v jehož průběhu jsou podávány léky k úpravě děložní činnosti, se nazývá medikamentózní. Většinou jsou podávány léky k posílení nebo vyvolání děložních stahů nebo léky tlumící děložní stahy či uvolňující  křečovité stahy. Slabé děložní...
Umělé vyvolání porodu - obrázek
Vyvolání porodu, odborně indukce porodu, je druh medikamentózního porodu, kdy jsou děložní kontrakce vyvolány podáváním léků. Bývá to při přenášení, při podezření na poškození plodu dalším pokračováním těhotenství, např. při cukrovce u těhotné, při...
Co může způsobit předčasný porod? - obrázek
Předčasný porod je patologický děj, který je vyvolán celou řadou faktorů. Faktory neboli příčiny, které jej vyvolávají, rozdělujeme na nepřímé a přímé. Mezi nepřímé faktory, které mohou vést k předčasnému porodu, řadíme špatné sociální a...