Těhotenství A-Z - Porod

Jak se pozná začátek porodu - obrázek
Každá nastávající maminka by si měla pozorně přečíst následující řádky. Dozví se z nich, jak se má zachovat v situacích, které předcházejí odjezdu do porodnice. Jestliže mi odteče plodová  voda – vezmu si vložku a po jejím prosáknutí...
Cesta do porodnice - obrázek
Cesta do porodnice bývá někým přeceňována (několikatýdenní pohotovost manžela s plnou nádrží benzinu v automobilu a kufrem pomůcek pro porod v doprav­ním prostředku) a v jiných případech naopak podceňována (rodička přijíždí sama tramvají, protože...
Příjem v porodnici - obrázek
Těhotná žena přichází do porodnice s různě pokročilým porodnickým nálezem. Při příjmu je s ní sepsána anamnéza, která je založena do dokumentu, jenž se jmenuje porodopis. Do porodopisu se zapisují i některé údaje z těhotenské průkazky. Každé...
Očistné klyzma - obrázek
Představuje očistné klyzma před porodem ztrátu lidské důstojnosti? Očistné klyzma bývá někdy kritizováno a principiálně odmítáno. A to přesto, že pro porod přináší řadu výhod.Očistné klyzma pomůže vyprázdnit stolicí naplněné tlusté střevo,...
Začátek porodu - obrázek
Porod začíná ve chvíli, kdy se děložní sval začne po pravidelných přestávkách stahovat. Během každého stahu děložního svalu ucítíte v dolní polovině břicha tupý tlak trvající přibližně 20–30 sekund. Nebojte se, že stah děložního svalu...
I. doba porodní (neboli otevírací doba) - obrázek
První dobou porodní začíná porod. Začnou pravidelné děložní stahy, odborně kontrakce, které způsobí rozevření a zánik děložního hrdla. Zánikem hrdla dělohy vzniká děložní branka, ta se postupně rozvinuje. Nejprve má malý průměr, obvykle je...
II. doba porodní (neboli vypuzovací doba) - obrázek
Druhá doba porodní začíná úplným rozvinutím branky dělohy a končí porodem dítěte. Děložní stahy jsou častější, silnější a trvají déle. Název "vypuzovací" popisuje, že v této době je dítě nejen tlačeno sílou děložních  kontrakcí, ale i...
III. doba porodní (neboli doba k lůžku) - obrázek
Třetí doba porodní začíná porodem dítěte a končí vypuzením placenty. Mamince právě začíná nejkrásnější období jejího života. Avšak porod stále ještě není dokončen.  Po porodu dítěte se děloha stáhne, její obsah tvoří již jen placenta. Děloha je...
Děložní stahy,  neboli kontrakce - obrázek
Děložní kontrakce jsou stahy děložních svalových vláken, mimovolné, na vůli nezávislé, dostavující se v intervalech, vyvolané zkrácením svalových buněk. Kontrakce je nutno odlišit od jiné vlastnosti elastických vláken – retrakce, schopnosti pasivně...
Porodní cesty - obrázek
Porod je vypuzení plodového vejce z děložní dutiny porodními cestami, působením porodních sil. Při porodu se tedy uplatňují 3 faktory: dynamické porodní síly, porodní cesty jen částečně a pasivně se přizpůsobující, plod, pasivně dosti přizpůsobivý...