Encyklopedie

Agonisté – antagonisté opioidních receptorů

>
Mnohá z těchto farmak byla zkoušena k
tlumení bolesti při porodu v naději, že při výborné analgezii budou mít pouze
mírný dechově depresorický účinek.

Pentazocin má krátkou dobu účinku. Vazbou
na s-receptory vyvolává psychomimetické účinky. Dávka 40 mg odpovídá
analgetické dávce 100 mg pethidinu. Způsobuje také depresi plodu. Nalbufin je
potentní k-opioidní agonista a pouze slabě se váže na m-opioidní receptory.
Dechová deprese nastává při dávkách okolo 30 mg. Ve vyšším dávkování způsobuje
výraznou sedaci. Prostupuje snadno placentou. Neurofyziologická adaptace novorozence
je v prvních hodinách po porodu narušena silněji než po pethidinu (19). Podobně
buprenorfin a butorfanol se při porodu výrazněji neosvědčily.
Mnohá z těchto farmak byla zkoušena k
tlumení bolesti při porodu v naději, že při výborné analgezii budou mít pouze
mírný dechově depresorický účinek.

Pentazocin má krátkou dobu účinku. Vazbou
na s-receptory vyvolává psychomimetické účinky. Dávka 40 mg odpovídá
analgetické dávce 100 mg pethidinu. Způsobuje také depresi plodu. Nalbufin je
potentní k-opioidní agonista a pouze slabě se váže na m-opioidní receptory.
Dechová deprese nastává při dávkách okolo 30 mg. Ve vyšším dávkování způsobuje
výraznou sedaci. Prostupuje snadno placentou. Neurofyziologická adaptace novorozence
je v prvních hodinách po porodu narušena silněji než po pethidinu (19). Podobně
buprenorfin a butorfanol se při porodu výrazněji neosvědčily.