Encyklopedie

Stručný přehled dalších tokolytických léčiv

>
Antagonisté
oxytocinu

Mechanismus účinku: blokáda působení oxytocinu. Oxytocin indukuje a zesiluje porodní činnost,
post partum vede k retrakci dělohy. Atosiban je antagonistou specifických
receptorů pro oxytocin, má 70% úspěšnost tokolytické léčby, prostupuje
placentou, ale neovlivňuje fetální oxygenaci. Neovlivňuje krevní tlak ani
tepovou frekvenci.

Dávkovací schéma: infuzní podání: 300 mg/min po 6-12
hodinách, po zástavě kontrakcí je nutné pokračovat dalších 6-12 hodin.

Nežádoucí účinky: zvracení, bolest hlavy, bolest na hrudi.

Gestageny

Přirozený progesteron nebo jeho analoga
(hydroxyprogesteronkaproát, dydrogesteron aj.) se okrajově užívají v graviditě
při předpokládaném nedostatku gestagenů, které jsou odpovědné za udržení
těhotenství.

Nitroglycerin

Mechanismus účinku: nitroglycerin jako donor oxidu dusnatého aktivuje guanylátcyklázu, tím se
zvyšuje produkce cGMP s následnou relaxací hladkého svalstva.

Nitroglycerin je vhodný pro transdermální
podávání.

Nežádoucí účinky: vazodilatace u matky, bolesti hlavy, hypotenze u plodu.

Aminofylin
(theofylin etylendiamin) - inhibitor fosfodiesterázy (PDE)

Mechanismus účinku: prodlužuje účinek cAMP, stimuluje tvorbu cGMP.

Nežádoucí účinky: u matky - tachykardie, palpitace, nauzea, zvracení, gastrointestinální
obtíže, bolesti hlavy, neklid, křeče, u plodu - apnoe, bradykardie.

Etanol

Mechanismus účinku: etanol působí supresivně na uvolňování oxytocinu z neurohypofýzy. Při
hladinách kolem 80-160 mg/l vede k depresi myometria, ale zároveň zvyšuje
incidenci nauzey, zvracení a bolestí hlavy. Ztráta psychické kontroly souvisí s
koncentrací alkoholu v krvi, je riziko vyšší incidence regurgitace žaludečního
obsahu a plicní aspirace. Etanol byl dříve populárním tokolytikem, dnes se jako
tokolytikum používá zcela výjimečně.