Encyklopedie

Inhibitory cyklooxygenázy

>
Mechanismus účinku: blokáda syntézy prostaglandinů.

Prostaglandiny zvyšují intracelulární
hladinu kalcia, aktivují kinázu lehkých řetězců myozinu, podporují tvorbu
buněčných spojení typu gap-junction a zvyšují děložní kontrakce.

Nežádoucí účinky inhibitorů cyklooxygenáz
souvisejí s neselektivní inhibicí obou forem cyklooxygenáz. Inhibice
cyklooxygenázy l (COX-l, tzv. konstitutivní) vyvolává nežádoucí účinky
gastrointestinální, renální a další. Inhibice cyklooxygenázy 2 (COX-2,
tzv. indukovatelná) má příznivé účinky protizánětlivé, analgetické a
antipyretické.

Vhodné indikace:

• kombinace předčasné porodní činnosti a polyhydramnia (redukce fetálního
renálního průtoku);

• předčasná porodní činnost spojená s degenerujícím děložním myomem (dobře se
zde uplatní analgetický účinek nesteroidních antirevmatik).

Tab.
4.3-7.
Nejčastěji
užžívané inhibitory cyklooxygenázy a jejich dávkování

Indometacin inhibuje obě formy
cyklooxygenázy

Podmínky
podávání:
podává se před
32. týdnem těhotenství, při normálním množství plodové vody;

je třeba
pečlivě provádět:
–- kontrolní echokardiografické
vyšetření plodu 1x týdně,
–- kontroly množství plodové
vody
2x týdně

Iniciální
dávka:
100 mg per
rectum nebo 50 mg p.o. každou hodinu do zástavy kontrakcí

Udržžovací
dávka:
25–50 mg
kažždých 4–6 h po dobu 48 hodin, 5 dnů léčbu vynechat, potom event. opakovat

Sulindak

Výhody:

–- prekurzor účinné látky, k jejíž
    aktivaci dochází v játrech,
-– nižšžší prostup placentou,
–- méně nežžádoucích kardio-
vaskulárních účinků u fétu

Udržžovací
dávka:
200 mg l–2x
denně

Nimesulid

přednostně
inhibuje COX-2, nachází se v myometriu a plodových membránách

Udržovací
dávka:

100 mg po 12 h p.o. nebo 200 mg po 12 h per rectum po dobu 2 týdnů

Tab.
4.3-8.
Nežžádoucí
účinky léčby inhibitory cyklooxygenázy

U
matky

U
plodu a novorozence

Gastrointestinální
účinky:

pyróza, nauzea, zvracení, gastrointestinální krvácení

Ovlivnění

hemokoagulace:
narušení
homeostázy krevních destiček vede k abnormální krvácivosti

Poškození
ledvin

Účinky
na respiraci:
léčiva této
skupiny mohou indukovat bronchiální astma

Kardiovaskulární

účinky:
vzestup
krevního tlaku u hypertoniček

Antipyretický
účinek:

maskuje febrilie matky

Kardiovaskulární

účinky:

konstrikce ductus arteriosus (hlavně po 32. týdnu těhotenství při podávání
déle než 48 h), neonatální plicní hypertenze, trikuspidální regurgitace,
fetální hydrops

Renální
účinky:

oligohydramnion
(10–30 %)

Další
účinky:

nekrotizující enterokolitida, perforace tenkého střeva, ikterus,
intraventrikulární hemoragie, cystické cerebrální léze

Interakce
inhibitorů cyklooxygenázy

Regionální analgezie/anestezie: dosud nejsou k dispozici výsledky studií, které by prokazovaly vyšší
riziko nežádoucích účinků při použití neuroaxiální analgezie/anestezie při
současné léčbě blokátory cyklooxygenázy (hematologické nebo neurologické
komplikace).

Kontraindikace léčby inhibitory
cyklooxygenázy znázorňuje tab. 4.3-9.

Tab.
4.3-9.

Kontraindikace léèby inhibitory cyklooxygenázy

U
matky

U
plodu

renální
a jaterní onemocnění, aktivní vředová choroba, nedostatečně léčená
hypertenze, asthma bronchiale, poruchy koagulace

IUGR,
renální anomálie, chorionamnionitis, oligohydramnion, poruchy uzávěru ductus
arteriosus, dvojčecí transfúzní syndrom