Encyklopedie

Definice

>
Hypotrofie plodu, intrauterinní růstová
retardace (intrauterine growth retardation - IUGR) je takový nespecifický
karenční stav plodu, který se projevuje poruchami výživy a metabolismu,
zaostáváním somatického růstu
a v konečném důsledku chronickou hypoxií plodu. V klinickém
hodnocení považujeme za hypotrofické ty plody, které jsou hmotnostně pod 5.
nebo 10. percentilem normálního rozptylu pro příslušný týden těhotenství (obr.
2.9-1).

 

Podle charakteru zaostávání tělesného
růstu plodu rozeznáváme:

 • • I. typ - symetrický nebo proporcionální typ hypotrofie: je charakterizován snížením růstového potenciálu celého těla plodu. Vyvíjí se
  už od časných týdnů těhotenství. Často bývá v souvislosti s vrozenou
  vývojovou vadou plodu;
 • • II. typ - asymetrický nebo disproporcionální typ hypotrofie: zaostáváním je postižené hlavně tělo plodu, podkožní tuk, svalová hmota,
  méně výrazně je postižena hlavička. Manifestuje se nejčastěji po ukončeném II.
  trimestru těhotenství. Bývá nejčastěji projevem insuficience uteroplacentární
  jednotky;
 • • III. typ - intermediální typ hypotrofi: někteří tento
  typ označují jako smíšený. Je vlastně kombinací obou předcházejících typů.