Encyklopedie

Definice

>
Předčasný porod je patologický děj, který
je vyvolán celou řadou příčin, proto tento stav nazýváme syndromem
předčasného porodu
.

V 90. letech
s rozvojem neonatologie došlo k dramatickému snížení mortality
předčasně narozených dětí. Incidence předčasných porodů v populaci
těhotných v České republice zůstává během posledních 10 let na stejné
úrovni (7-8 %) a přes veškerou snahu se ji nedaří snížit. Nezralí novorozenci
netvoří homogenní skupinu, nejzávažnější jsou nezralci narození před 32.
ukončeným týdnem těhotenství, o hmotnosti nižší než 1500 g. Tyto děti netvoří
ani 1 % narozených, ale podílejí se více než z l/3 na perinatální úmrtnosti.
Přežívá okolo 70 % těchto dětí. Aktuálním problémem perinatologie je
snižování morbidity těchto dětí. V České republice zatím chybí "follow-up"
studie o následcích způsobených předčasným porodem (systém následného sledování
se právě zavádí). Výsledky studií z vyspělých zemí, se kterými se na tomto
poli srovnáváme, ukazují, že u dětí o porodní hmotnosti 1500 g nebo nižší se
vyskytuje v 7 % těžký handicap (nutný azylový pobyt), u 45 % abnormální
vývoj a u 80 % edukační problémy