Encyklopedie

Terapie kortikoidy

>
Glukokortikoidy podporují zrání
orgánových systémů plodu, zejména plicní tkáně. Indukují tvorbu surfaktantu a
snižují riziko syndromu dechové nedostatečnosti (respiratory distress syndrome
- RDS). Kortikoidy dále snižují riziko intraventrikulárního krvácení
u plodu (IVH). Podáváme dexametazon (24 mg/32 h) nebo b-metazon (24 mg/24 h) rozdělené do 2-4
dávek. Kortikoidy podáváme do ukončeného 32. gestačního týdne. Kontraindikací
podání kortikoidů je těžká intraamniální infekce, což je ostatně indikace
k okamžitému ukončení těhotenství. Vedlejší účinky kortikoidů u matky
nejsou časté. Je nutno počítat s lehkou dekompenzací u diabetiček.
Byl popsán výskyt plicního edému při současné tokolýze b2-sympatomimetiky a hyperhydrataci těhotné
(kap. 10.22).
Někteří autoři upozorňují na nebezpečí
akcelerace zánětlivých procesů. My sami takové negativní zkušenosti nemáme.