Encyklopedie

Anesteziologické hledisko

>
Z anesteziologického hlediska je
puerperium specifické rizikové období, jehož riziko neklesá lineárně
s časem.

Shrnutí pro
klinickou praxi

Riziko je nejvyšší v časném období, tj. bezprostředně po porodu, protože se v této fázi promítá do
základních životních funkcí - makrohemodynamiky, hemokoagulace, do deficitu hemoglobinu.Ty
jsou pro volbu, vedení a toleranci anestezie a operačního výkonu vysoce
významné.

Další, velmi významný faktor, který
ovlivňuje rozhodování anesteziologa, je kojení - zda bude zastaveno nebo
zda je třeba na ně brát ohled ve volbě léků.

Kojení z hlediska kojící nedělky
ovlivňuje bilanci tekutin, vybrané reflexy. Velikost prsů, zejména u malých žen
s tělesnou výškou kolem 150 cm, má vliv na snadnost/obtížnost tracheální
intubace. V případě kardiopulmonální resuscitace ovlivňuje účinnost
nepřímé srdeční masáže, snižuje její efektivnost a vede
k mikrotraumatizaci prsů a mlékovodů.

V delším časovém horizontu je
důležitá bilance, tj. tvorba a výdej bílkovin mlékem, přívod a výdej kalcia.

Z hlediska novorozence - kojence je
významné vylučování látek (léků) do mléka.

Vliv způsobu porodu: mezi spontánním porodem bez jakékoli medikace, porodem s lumbální
epidurální analgezií s různými přípravky a nekomplikovaným císařským řezem
v neuroaxiální blokádě nebo v celkové anestezii jsou velmi významné rozdíly.

Průběh změn v časném puerperiu je
ovlivněn také pooperační analgezií - systémově podávanými opioidy formou PCA (patient
controlled analgesia - analgezie řízená pacientkou) oproti metodě PCEA (patient
controlled epidural analgesia - epidurální analgezie řízená pacientkou) s výhradně
lokálními anestetiky bez opioidů.

Faktory, které ovlivňují tyto změny, mají
různý ráz a společně vytvářejí komplexní, multifaktoriální obraz
s dynamickým vývojem v čase.
Mají ráz:

• mechanický: změny obsahu dutiny břišní, uvolnění
aortokavální komprese, zmenšení vyprázdněné a retrahované dělohy;

• hormonální přestavba osy hypofýza -
nižší etáže - placentární hormony - prolaktin;

• traumatické změny různého rozsahu
- od trhliny děložního hrdla přes měkké cesty porodní až po zevní genitál a
perineum;

• psychologické ladění se vztahem
k novorozenci, k nové realitě s emocionální labilitou;

• úprava patologických změn: reparativní úprava znamená např.
hojení epiziotomie a/nebo operační rány po císařském řezu, ústup změn
vyvolaných preeklampsií/eklampsií, úprava anémie po větší krevní ztrátě ap.