Encyklopedie

Vyšetření před anestezií a operačním výkonem

>
Předoperační vyšetření závisí na:

• období šestinedělí, kdy se má výkon provádět: do 24 hodin po porodu je
nutné při akutní indikaci výkonu u nedělky v závažném až kritickém stavu
kromě běžných screeningových parametrů vyšetřit hemokoagulaci - statim aPTT, PT
(Quick-INR), hladinu fibrinogenu, AT III, D-dimery (FDP), počet trombocytů. Po výkonu
hemokoagulační vyšetření zopakujeme, doplníme rtg snímkem srdce a plic na
lůžku;

• indikaci a typu výkonu: v pozdějším období, při menších, nezávažných
výkonech, pokud je nedělka v dobrém stavu, již po úpravě základních
těhotenských změn zvolíme běžný předoperační screening daný standardem odborné
společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny