Encyklopedie

Výhody a nevýhody celkové anestezie

>
Nevýhody a rizika: metodika celkové anestezie pro císařský řez není ideálním postupem a
může přinést závažné problémy. Relativně vysoké riziko je podmíněno možností
neúspěšné intubace, komplikované regurgitací či zvracením a následnou aspirací
žaludečního obsahu. Současný laryngospazmus může přivodit až život ohrožující
hypoxickou příhodu spojenou s oběhovým selháním. Transplacentární přestup
anestetik může působit supresivně na plod. Z psychologického hlediska je
rodička při celkové anestezii ochuzena o bezprostřední prožitek
z narození dítěte.

Výhody: poskytuje
rychlý úvod do anestezie, je technicky jednoduchá a vytváří excelentní operační
podmínky s dokonalou svalovou relaxací. Oproti neuroaxiálnímu znecitlivění bývá
při celkové anestezii menší výskyt hypotenzí a destabilizací oběhu. Cenným
ziskem je rovněž zabezpečení dýchacích cest s možností přiměřené, resp.
nelimitované ventilační podpory, tj. oxygenace matky i plodu.

K celkové anestezii je nutno
přistoupit v situacích, kdy není možno provést neuroaxiální znecitlivění.
Mezi příčinami lze uvést syndrom tísně plodu, velké předporodní krvácení
s hypotenzí, extrémní obezitu a koagulopatie. Překážkou může být též
infekce, neurologické onemocnění nebo léze bederní páteře.

Základní
kritéria celkové anestezie u císařského řezu

Úvod i vedení anestezie pro císařský řez
mají specifická rizika a typické odlišnosti, které musí být pečlivě zváženy a
respektovány:

 • • délka anestezie musí být co
  nejkratší, jednotlivé kroky metody musí mít přesné časování
  (vybavení plodu v rozmezí účinnosti úvodní dávky anestetik),
 • • anestezie musí být účinná a bezpečná, s cílem minimalizace útlumu
  novorozence,
 • • v úvodu anestezie musí být provedena všechna opatření k prevenci
  zvracení, regurgitace a aspirace žaludečního obsahu,
 • • součástí této metody anestezie
  musí být plánovitý algoritmus pro užití nouzových postupů při
  neúspěšné intubaci,
 • • anestezie musí zajistit dobrou hemodynamickou stabilitu rodičky a
  uteroplacentární perfúzi (normokapnie, cirkulující objem, prevence aortokavální
  komprese),
 • • před úvodem anestezie i v jejím průběhu musí být dosaženo optimální
  oxygenace i ventilace rodičky.