Encyklopedie

Neuroaxiální anestezie u císařského řezu

>
Císařský řez je nitrobřišní operační výkon,
kterým jsou ohroženy dva životy, u vícečetného těhotenství i více. Znecitlivění
je třeba volit tak, aby zajistilo bezpečnost rodičky i plodu (případně plodů) a
pohodlí operatéra. Nepočítáme-li nekonvenční anesteziologické metody jako je
hypnóza, akupunktura či prostá infiltrační anestezie, přichází v úvahu buď
některý způsob celkové anestezie, tedy zpravidla intubační, s použitím
svalové relaxace se
všemi známými nevýhodami a riziky tohoto postupu, nebo některý ze způsobů anestezie
neuroaxiální.

Není ovšem pochyb o tom, že celková
anestezie v rukou zkušeného anesteziologa splňuje většinu požadavků
spolehlivosti a bezpečnosti. Lékaři ji užívají běžně i k jiným
operačním výkonům a pomůcky, jakož i nutná farmaka, jsou na všech operačních
sálech k dispozici. Zdálo by se tedy, že není důvodu zkoušet jakoukoli
jinou metodu, snad i méně spolehlivou. Přesto během posledních let podíl
neuroaxiálních anestezií u císařského řezu roste (7).

Příčin je několik. Celková anestezie a
komplikace z ní plynoucí jsou stále na prvním místě smrtelných komplikací
císařského řezu, ať je to aspirace kyselého žaludečního obsahu, či obtížná
endotracheální intubace
(14). Dalším důvodem je časté přání rodičky být účastna porodního aktu,
mít možnost časného kontaktu s novorozencem, častější užívání epidurální
porodní analgezie a koneckonců větší komfort chirurga, který není nucen
k překotné práci, naopak má lepší podmínky pro fyziologické operování.

Z metod neuroaxiální
anestezie u císařského řezu přichází v úvahu anestezie epidurální (peridurální),
subarachnoidální (spinální), obě buď jako výkon jednorázový, či kontinuální,
nebo tzv. sekvenční anestezie, tedy kombinace obou způsobů. Epidurální
anestezii kaudálním přístupem (kaudální blokáda) je sice možno pro císařský řez
použít rovněž, není to však metoda optimální a v úvahu přichází jen
vzácně.