Encyklopedie

Centrální nervový systém

>
Emocionální, sociální a kulturní faktory přispívají k rozvoji
psychologického stavu ženy během těhotenství a porodu. Těhotenství
představuje stresující zkušenost a způsobuje rozsáhlé změny nálady
během těhotenství, porodu a zejména v šestinedělí. Za hormonální základ
pro emocionální labilitu bývá považován progesteron a endogenní
opioidy. Naopak snížená enzymatická degradace opioidů v termínu porodu
přispívá ke zvýšení prahu bolesti.