Encyklopedie

Vitaminy

>

Metabolismus kyseliny listové

Kyselina listová je esenciální pro syntézu purinů a pyrimidinů,
a tím pro syntézu DNA. Dále hraje důležitou roli při množení
a diferenciaci buněk. Denní potřeba kyseliny listové roste během
těhotenství ze 400 µg/den na 800 µg/den. Dostatečný přívod bývá
zajištěn přísunem 300–500 µg/den. Dosud chybí důkaz pro význam
profylaktického podání kyseliny listové, s výjimkou oblastí
s podvýživou – v těchto případech pak vede ke zvýšení porodní hmotnosti
novorozence. V těhotenství hladina kyseliny listové v séru klesá, ale
naopak stoupá v erytrocytech.

Metabolismus vitaminu B12

Koncentrace vitaminu B12 rychle klesá z 205–1025 ng/l před
těhotenstvím na 20–510 ng/l na konci těhotenství. Pokles pravděpodobně
souvisí s účinkem estrogenů. U kuřaček je pokles výraznější. Pro
pokrytí denní potřeby vitaminu B12 je nutný průměrný denní přísun cca 3
mg. Obecně tuto potřebu plně kryje vyvážená strava. U vegetariánek může
vzniknout deficit vitaminu B12, zde je pak nutná substituční terapie.

Další vitaminy

Sérová koncentrace retinolu, thiaminu a pyridoxal-5-fosfátu během
těhotenství klesá. Sérová koncentrace riboflavinu a α-tokoferolu klesá
nebo se nemění. Hladina vitaminu 1,25(OH)2D3 v plazmě je zvýšená.