Encyklopedie

Reprodukční systém

>

Děloha

Hmotnost dělohy u netěhotné ženy je okolo 70 g a obsah dutiny
děložní je menší než 10 ml. V době termínu porodu dosahuje hmotnost
dělohy v průměru 1100 g a obsah dutiny děložní je 5–20 l, někdy i více.
Rovněž se zvětšuje průsvit a počet krevních a lymfatických cév.
U netěhotné ženy proudí dělohou méně než 2 % krve z minutového
srdečního objemu, u těhotné v době termínu porodu asi 10 %, tj. 500–700
ml krve za minutu. Při růstu plodu se děloha zvětšuje, vystupuje
z pánve a ukládá se spíše do pravé poloviny dutiny břišní (dextroverze)
a rotuje doprava (levá hrana děložní leží blíže přední stěny břišní –
dextrotorze). Příčinou této polohy dělohy je uložení rektosigmoidea
v levé polovině pánve. Hrdlo děložní se za 4 týdny po koncepci stává
měkčí a má lividní barvu. Tyto změny nastávají v důsledku zvýšené
vaskularizace, edému spolu s hypertrofií a hyperplazií cervikálních
žlázek. Mění se konzistence cervikálního hlenu; stává se vazkým a po
natření na podložní sklíčko a zaschnutí má typickou krystalickou
strukturu. Je to projev účinku progesteronu.

Ovarium

V těhotenství neprobíhá maturace folikulů a nenastává ovulace.
Vzniká corpus luteum graviditatis, ve kterém se tvoří estrogeny, ale
zejména progesteron. Progesteron produkovaný v corpus luteum je
bezpodmínečně nutný k udržení těhotenství do jeho 8. týdne, potom je
produkován v placentě. Tvorba progesteronu se po 8. týdnu v corpus
luteum snižuje a v relativně malém a fyziologicky nevýznamném množství
přetrvává až do konce těhotenství. Odstranění corpus luteum po 8. týdnu
těhotenství nevede k abortu. Corpus luteum graviditatis a placenta
produkují také relaxin. Lidský relaxin je peptid, který se skládá
z řetězců alfa a beta, které mají téměř stejnou délku. Struktura
relaxinu je podobná inzulinu a insulin-like growth factor I a II.
Relaxin je detekovatelný dva týdny po koncepci a na rozdíl od
progesteronu se jeho tvorba nesnižuje po 7. týdnu, ale trvá beze změn
po dobu celého těhotenství. Relaxin není nutný k udržení těhotenství.
Poslední studie prováděné na myších s delecí genu pro relaxin poukazují
na jeho vliv na obsah tkáňové vody v symfýze (zvýšení), na obsah
kolagenu v bradavkách, vagině, hrdle děložním a prsní žláze (snížení)
a na proliferaci poševního a intracervikálního epitelu (stimulace).
Relaxin má inhibiční účinek na kontrakci myometria a vazodilatační
a angiogenní účinek na cévy. Těhotenský luteom je solidní ovariální
pseudotumor složený z velkých luteinizovaných buněk. Není to nádor ve
vlastním slova smyslu, neboť vzniká zvýšenou luteinizační reakcí ovaria
a zaniká bezprostředně po porodu. Někdy se projevuje přechodnou
virilizací matky (produkce androgenů). Plody ženského pohlaví jím však
nejsou ovlivněny. Hyperreactio luteinalis je další pseudotumor ovaria,
který vzniká v těhotenství. Vzniká ze stejných buněk jako luteom, ale
je cystické konzistence. Po porodu spontánně zaniká.

Vagina a perineum

V těchto místech se zvyšuje prokrvení, prosáknutí a změkčení tkání.
Sliznice pochvy je lividní – podobně jako u děložního hrdla, mukóza
zesiluje a hypertrofují buňky hladkého svalstva. Zvyšuje se poševní
sekrece, sekret je vazký, bílé barvy, pH je kyselé a kolísá v rozmezí
3,5–6. Je to způsobeno zvýšenou tvorbou kyseliny mléčné z glykogenu
a účinkem Döderleinova laktobacilu.