Encyklopedie

Endokrinní systém

>

Štítná žláza

Následkem zvýšené renální clearence jódu v těhotenství dochází ke
snížení zásob jódu v organismu, a to i přes jeho dostatečný přísun
potravou. Kompenzačně se zvětšuje štítná žláza a zvyšuje se vychytávání
jódu. Tím je zajištěna dostatečná syntéza tyroidních hormonů,
respektive eutyroidní stav organismu. Vysoká hladina estrogenu
stimuluje tvorbu TBG (thyroid binding protein), proto interpretace
klinických testů závislých na hladině TBG nebo na schopnosti štítné
žlázy vychytávat jód musí být v těhotenství korigována.

Příštítná tělíska

V průběhu těhotenství je zapotřebí dodat plodu 25–30 g vápníku
nezbytného k vývoji fetálních kostí, aniž by se narušila integrita
kostních struktur matky. To je zajištěno souhrou aktivity parathormonu
(PTH), kalcitoninu a vitaminu 1,25(OH)2D3. V těhotenství absorpci
kalcia ve střevech podporuje zvýšená hladina vazebného proteinu pro
vápník. Produkce PTH a hladina 1,25(OH)2D3 v plazmě je také zvýšena.
Hladina ionizovaného vápníku v séru se nemění, ale klesá množství
celkového vápníku následkem poklesu hladiny sérového albuminu.

Hypofýza

Přední lalok hypofýzy je v těhotenství 2–3krát zvětšený jako
výsledek zmnožení prolaktin-secernujících buněk, stejně tak je zvýšená
hladina prolaktinu. Dochází k poklesu hladiny gonadotropinů (FSH, LH)
v důsledku vysoké hladiny estrogenu placentárního původu. Uvolňování
růstového hormonu (GH) reagujícího na stimulaci argininem nebo
hypoglykémií je utlumeno. Podle některých autorů také odpověď TSH na
TRH může být pod vlivem estrogenu zesílena.

Nadledviny

Nadledviny se během těhotenství nezvětšují, i když stoupá produkce
ACTH od I. do III. trimestru. Hladina kortizolu v plazmě stoupá
v důsledku zvýšení hladiny vazebného globulinu pro kortikosteroidy,
indukovaného vysokými hladinami estrogenu. Volný kortizol v plazmě má
prodloužený poločas rozpadu.