Encyklopedie

Anatomie porodních cest

>
Porodní cesty se rozdělují na tvrdé
porodní cesty
- kostěná
pánev - a na měkké porodní cesty - hladké i příčně pruhované svalstvo
celého prostoru malé pánve.

Kostěná
pánev

Kostěnou pánev rozdělujeme na velkou a
malou pánev. Hranici tvoří linea terminalis (hraniční čára, též linea anonyma
nebo linea innominata). Linea terminalis běží po horizontálním hřebenu stydkých
kostí, pak po dolním okraji konkávní plochy kyčelní kosti, dále překračuje articulatio sacroiliaca a
vzadu probíhá přes promontorium. Kraniálně nad linea terminalis je velká
pánev, kaudálně je pánev malá (obr. 2.5-1).

 

Zevní rozměry (podmínka: rozměry
se měří vestoje - obr. 2.5-2):

 • • distantia
  bispinalis - 25-26 cm - vzdálenost obou spinae iliacae ant. superiores;
 • • distantia bicristalis - 28-29 cm - největší vzdálenost mezi oběma cristae
  iliacae;
 • • distantia bitrochanterica - 31-32 cm - největší vzdálenost mezi
  trochantery;
 • • conjugata externa (diameter
  Baudeloque) - 20 cm - vzdálenost mezi 5. bederním obratlem
  (odpovídá kraniálnímu vrcholu Michaelisovy routy) ke středu horního okraje
  stydké spony.

Michaelisova routa (obr. 2.5-3) - kosodélník v lumbální krajině, který
tvoří na vrcholu 5. bederní obratel - pokračuje přes spinae iliacae posteriores superiores a
dolní vrchol představuje sakrokokcygeální
spojení. Symetrická Michaelisova routa svědčí pro fyziologický tvar pánve.