Encyklopedie

Poloha, postavení, držení a naléhání plodu

>
Poloha plodu (situs) je vztah podélné osy plodu k podélné ose dělohy. Rozlišujeme
čtyři základní polohy plodu (obr. 2.5-13):

 • • poloha podélná hlavičkou,
 • • poloha podélná koncem pánevním,
 • • poloha šikmá,
 • • poloha příčná.

 

Postavení plodu (positio) je vztah hřbetu plodu k děložní hraně. Rozlišujeme
postavení levé (I. postavení), které může být levé přední nebo levé zadní, a
postavení pravé (II. postavení), které může být pravé přední nebo pravé zadní
(obr. 2.5-14).

Držení plodu (habitus) je vztah jednotlivých částí plodu k sobě navzájem. Držení
plodu do odtoku plodové vody je volné, po odtoku plodové vody je vynucené
(částečně retrahovaná děloha). Normálně je flektovaná hlava, bradička se dotýká
hrudníku, hřbet je kyfoticky ohnut, horní i dolní končetiny jsou flektovány,
holeně jsou zkříženy a patičky jsou přitaženy k hýždím.

Naléhání plodu (praesentatio) je vztah naléhající části plodu k pánevnímu vchodu.
Většinou naléhá hlava plodu. Hlava naléhá indiferentně (malá i velká fontanela
jsou ve stejné výši), centricky (hlava je uložena souměrně ve středu pánevního
vchodu) nebo synkliticky (šev šípový je uprostřed mezi promontoriem a sponou;
obr. 2.5-15).

Poruchy naléhání:

 • • asynklitismus (obr. 2.5-16) přední (obliquitas Naegele) a zadní (obliquitas
  Litzmann). Při násilném vstupu hlavičky do pánevního vchodu hrozí při
  ansynklitismu její konformace (obr. 2.5-17),
 • • vysoký přímý stav (obr. 2.5-18),
 • • vysoko naléhající velká část plodu,
 • • deflexní polohy hlavičky (obr. 2.5-19),
 • • šikmé polohy.