Encyklopedie

Příjem rodičky na porodní sál

>

Zásady při příjmu těhotné na porodní sál:

 • aspekce zevních rodidel (prolaps pupečníku);
 • poslech plodových ozev (potvrzení vitality plodu);
 • podrobný
  sběr anamnestických dat, nejen opis mnohdy nedokonalých záznamů
  z těhotenské legitimace (zodpovídá lékař podepsaný v porodopise);
 • změření pánevních rozměrů, zevní vyšetření k určení
  polohy a postavení plodu, vyhmatání výšky a směru krční rýhy k časné
  diagnóze nepoměru mezi hlavičkou a pánví, event. patologických poloh
  plodu;
 • vaginální vyšetření lékařem, obzvláště před podáním klyzmatu při odteklé plodové vodě;
 • vstupní
  kardiotokografie na pracovišti vybaveném monitorem je nezbytným
  požadavkem; záznam vyšetření teploty, krevního tlaku, pulsu a moče,
  tělesná hmotnost rodičky;
 • vstupní amnioskopie by měla být provedena u všech těhotných (pokud je technicky možná);
 • pečlivé
  vedení časového záznamu platí pro celý průběh porodu (kontrola
  nastavení času na všech používaných monitorovacích systémech
  a přístrojích);
 • příjem rodičky by měl být uzavřen rozvahou o strategii vedení porodu.

Chyby:

 • málo pečlivě, chybně a nepřehledně vedená zdravotní dokumentace;
 • nedostatečné
  zhodnocení závažnosti stavu rodičky (u většiny i fatálně končících
  případů zprvu ženy udávají jen neurčité obtíže – pocit neobvyklé únavy,
  bolest hlavy, nauzeu ap., a teprve v dalším období nastává někdy
  i neobvykle rychlý spád událostí nebo hypoxie plodu);
 • nepoznaný nepoměr, patologické polohy, poruchy naléhání;
 • o způsobu vedení porodu patologického těhotenství rozhoduje nezkušený lékař;
 • neprofesionální vedení pohovoru a vysvětlování problematiky rodičce a jejímu partnerovi;
 • nedostatečně taktní, zvláště imperativní chování personálu vůči rodičce nebo jejímu partnerovi.