Encyklopedie

III. a IV. doba porodní

>

Prevencí patologií ve III. a IV. době porodní je opět trpělivost personálu porodního sálu:

 • přesně po porodu předního raménka vést aktivně III. dobu porodní (farmakologicky);
 • bezprostředně
  po porodu přikládat novorozence k prsům matky, povolit partnerovi
  rodičky sledovat poporodní ošetření novorozence a pak uložit dítě
  v blízkosti matky;
 • vyčkat odloučení placenty při přesném měření krevní
  ztráty (velikost krevní ztráty je hlavním kritériem pro aktivní postoj
  porodníka);
 • kontrolovat močový měchýř a pečovat o jeho vyprazdňování
  (plný močový měchýř může být příčinou děložní hypotonie, která patří
  k nejzávažnějším porodnickým komplikacím);
 • pečlivě prohlédnout placentu a plodové obaly;
 • moč se po porodu kvalitativně vyšetří, zejména s ohledem na proteinurii;
 • včasná a pečlivá kontrola porodních cest v porodnických zrcadlech;
 • správná operační technika ošetření porodních poranění;
 • monitoring krevního tlaku a pulsu.

Chyby ve vedení III. a IV. doby porodní:

 • malá pozornost nebo dokonce nepřítomnost personálu
  porodního sálu u lůžka rodičky před porodem placenty (náhlá a masivní
  hemoragie);
 • Küstnerův hmat (hrozí spazmus děložní branky);
 • Crédéův hmat nebo masáž dělohy při neodloučené placentě;
 • nedokonalá prohlídka celistvosti placenty a obalů plodu;
 • přerušení infúze s oxytocinem po porodu dítěte;
 • izolace dítěte od matky (žena pak hůře snáší i nepatrné komplikace);
 • přehlédnuté porodní poranění;
 • chybně
  odhadnutá porodní krevní ztráta, podcenění krevních ztrát, chybění
  zajištění venózního řečiště rodičky, event. rané nedělky (v případě
  rozvinuté hypovolémie hrozí technické problémy s kanylací periferních
  vén), pozdní podání náhradních roztoků;
 • případné operační výkony prováděné bez dokonalé anestezie;
 • nedostatečná
  kontrola rodičky ve IV. době porodní, tj. kontrola krevního tlaku,
  pulsu, teploty, výšky děložního fundu a zevního krvácení;
 • předčasná extrakce epidurálního katétru, aby v případě
  eventuální revize porodních cest nebylo třeba podávat celkovou
  anestezii.