Encyklopedie

II. doba porodní

>

II. doba porodní by neměla trvat déle než 60 minut:

 • vaginální vyšetření je nutné k upřesnění nálezu a zjištění dokončené vnitřní rotace hlavičky;
 • poslech plodových ozev po každé kontrakci;
 • správné chránění hráze, event. včasná epiziotomie;
 • mechanismus porodu předního raménka (fraktura klavikuly a parézy plodu, poškození svalstva perinea).

Problémy ve II. době porodní nastávají ze dvou důvodů:

 • pomalá progrese hlavičky: vedle slabých porodních sil je
  třeba uvažovat i o jiných příčinách dystokie v I. době porodní
  (nepoměr, vysoký přímý stav ap.), pak včas indikovat císařský řez.
  Použití kleští nebo Kristellerovy exprese je v případě kefalopelvického
  nepoměru a vysokého přímého stavu kontraindikováno;
 • porucha děložní činnosti (sekundární hypoaktivita):
  doporučujeme stimulaci infúzí s oxytocinem, nevyčerpáváme rodičku
  předčasným, a proto zbytečným tlačením (obr. 4).

McRobersův manévr

Obr 4: McRobertsův manévr - flexe a přitažení dolních
končetin rodičky způsobují výhodnější podmínky (změna polohy pánevního
vchodu a pánevního východu) pro porodní mechanismus hlavičky a ramének
plodu

Chyby ve vedení II. doby porodní:

 • pozdní diagnóza dystokie;
 • nediagnostikovaná hypoxie plodu;
 • netrpělivost a předčasné užití břišního lisu;
 • porušení zásad sterility;
 • nedodržení zásad porodního mechanismu (chybění polohování, nucení k porodní poloze na zádech);
 • zadržování hlavičky na hrázi;
 • chyby při porodu ramének plodu;
 • nedostatečná péče o vyprazdňování močového měchýře;
 • analgezie za každou cenu;
 • špatně
  načasované podání analgetik a sedativ, rozšíření epidurální analgezie
  na epidurální anestezii (hrozí farmakologické ovlivnění plodu, zhoršení
  spolupráce rodičky).