Encyklopedie

Abdominální dekomprese

>

Metodu v polovině 50. let
v Jihoafrické republice popsal a zavedl O. S. Heyns. Principem
abdominální dekomprese je aplikace negativního tlaku nad břichem
rodičky. Ženu obepíná od dolních končetin až po hrudník neprodyšný vak.
Nad břichem a pod bedry je umístěn krunýř, který oddaluje vak od těla.
V krunýři je otvor pro kontrolu ozev a zařízení k odsávání vzduchu.
V systému pod vakem se vytváří tlak až o 60 mmHg nižší než je tlak
atmosferický. Vak přitlačuje hrudník a dolní končetiny, pod krunýřem se
zvětšuje obvod břicha cca o 8 cm. Děloha se zvedá, vejčitý tvar se mění
ve sférický, čímž se zesiluje dilatační efekt kontrakce na děložní
branku, na mateřské straně se zvyšuje krevní zásobení nad oblastí
placenty. Rodička v době kontrakce řídí v I. době porodní sama stupeň
dekomprese. Nastává podstatná úleva bolesti, navozená pravděpodobně
změnou krevní distribuce (odstranění aortokavální komprese), relaxací
svalstva přední stěny břišní a oblasti bederní. Od užívání abdominální
dekomprese se postupně ustoupilo, protože vyžaduje speciální aparaturu,
která může u rodičky vytvářet psychické zábrany, metoda je časově
náročná, vytváření podtlaku je hlučné, je znesnadněn přístup při
vyšetřování a monitorování rodičky. Bylo prokázáno zvýšené prokrvení
dělohy za kontrakce, ale nebylo věrohodně prokázáno některými zastánci
metody zmiňované zvýšené IQ u dětí, které byly s užitím abdominální
dekomprese porozeny.

V České republice se v 60. letech teoreticky i prakticky metodě
věnoval Antonín Doležal. Zkonstruoval dekompresní přístroj, se kterým
určitou dobu pracoval na porodním sále Gynekologicko-porodnické kliniky
Univerzity Karlovy v Praze (obr. 1. a 2).

Obr. 1: Zařízení k abdominální dekompresi: hadice s manometrem, otvor umožňuje kontrolu ozev plodu

Obr. 2: Měření krevního průtoku nad placentou scintilačním detektorem

Literatura

1. DOLEŽAL, A., HLAVATÝ, V. Increase in uterine blood flow in the
first stage of labour during abdominal decompression as measured with
131I-HSA. Amer. J. Obstet. Gynec., 103, 1970, 2, p. 311–312.

2. DOLEŽAL, A. Problémy adaptace organismu na těhotenství a porod. Doktorská práce, 1974.

3. HEYNS, OS. Abdominal decompression in labour. Lancet, 96, 1960, 9.