Encyklopedie

Intradermální obstřiky vodou (water blocks)

>


Tato technika spočívá v intradermálním podání vody do oblasti okolo
os sacrum (většinou 4 pupence cca 0,1 ml sterilní vody). Úleva
nastupuje zhruba za 30 s. Nastává zejména snížení sakrálních bolestí.
Mechanismus účinku je daný redukcí transmise bolestivých impulsů, které
směřují do CNS. Aplikace čisté vody je velmi bolestivá (hrozí až útlum
děložní činnosti), proto se nahrazuje fyziologickým roztokem nebo např.
trimekainem. Proceduru je možné opakovat.

Výhody: jednoduchá a laciná metoda. Může ji provádět porodní asistentka.

Nevýhody: nízká analgetická efektivita.