Encyklopedie

Sedace a analgezie u porodu

>
Cílem analgezie při porodu je zmenšení
bolestí. Porodní analgezie však přispívá nejen ke komfortu rodící ženy, ale
současně snižuje rizika porodu z hlediska matky i dítěte. Porodní
zkušenosti ukazují, že zmírnění bolestí při porodu snižuje výskyt dysfunkcí
dělohy. Nadměrná intenzita porodních bolestí spolu se strachem přispívají
k poruchám děložní činnosti a k protrahovanému porodu, což může
ovlivnit stav plodu. I při vedení porodu s farmakologickou podporou
(analgezií) je velmi důležitá psychická podpora lékaře a porodní
asistentky. Optimální psychologické klima vede k výraznému snížení
dávkování medikamentů.

Asi 60-70 % všech porodů je dnes ovlivněno různými farmaky. Je třeba vzít v úvahu, že farmaka prostupují placentou a
mohou negativně působit na plod a novorozence. Nejvýraznějšími nežádoucími
účinky jsou poruchy dýchání a poruchy neurofyziologické adaptace. Oproti
dospělým je u plodu a novorozence zvýšená citlivost vůči farmakům. Hlavním
důvodem je vyšší permeabilita fetální/novorozenecké hematoencefalické bariéry. Protože enzymové
systémy novorozenců nejsou dotvořeny, trvá metabolismus farmak a jejich
vylučování déle než u dospělých. Proto při sedaci a analgezii při porodu musíme
vzít v úvahu všechny možné negativní účinky farmak na plod. Současně
věnujeme pozornost výběru a dávkování jednotlivých farmak. Ke snížení bolesti
při porodu používáme sedativa, analgetika a inhalační anestetika.