Encyklopedie

Komplikace epidurální analgezie u porodu

>
Přes své nesporné, ryze medicínské výhody
a zejména vysoký analgetický účinek, pro který se dokonce porodům
s epidurální analgezií začalo v naší zemi říkat "bezbolestný porod",
není epidurální analgezie a anestezie prosta těžkostí a úskalí. Existují
odpůrci této metody, kteří ji z nejrůznějších, často iracionálních důvodů
nechtějí akceptovat. Na druhé straně má epidurální analgezie v porodnictví
mnoho stoupenců, kteří někdy tuto metodu až nekriticky povyšují a často
s dobrým úmyslem a v zájmu jejího širšího rozvoje bagatelizují její
neúspěchy a komplikace. Tím ovšem metodě paradoxně škodí, protože odpůrcům nebo
nerozhodným poskytují mnohdy pádné argumenty.

Uznání rizik a zveřejňování komplikací
slouží zájmu rodících žen a přináší i prospěch této složité metodě porodnické
analgezie.

Podrobná znalost úskalí a možných
komplikací je jediný efektivní způsob, jak nežádoucím jevům čelit, pokud se
vyskytnou, a jak včasně a racionálně reagovat. Což ostatně platí nejen pro
porodnickou analgezii.

Komplikace neuroaxiální analgezie a anestezie v porodnictví
rozdělujeme na obecné a specifické. Obecné komplikace se vyskytují i v jiných
lékařských oborech. Specifická úskalí a komplikace se váží na porodnickou,
resp. perinatologickou problematiku, kdy je třeba brát v potaz
fyziologické či patologické změny rodičky nebo operantky v těhotenství a
možný vliv použitých farmakologických prostředků na plod a na poporodní
novorozeneckou adaptaci i na raný postnatální vývoj.