Encyklopedie

Retence moči

>
Nervová dráha parasympatické motorické
inervace močového měchýře prochází cestou míšních segmentů S2-4.
Vlákna sympatické inervace vedou přes Th11-12. Proto jak
subarachnoidální, tak i epidurální blokády zvyšují incidenci retence moči,
která vyžaduje někdy až katetrizaci močového měchýře. Vzhledem ke ztrátě pocitu
nutkání k močení při plném močovém měchýři je třeba pečlivě sledovat výdej
moči. Naplněný močový měchýř většinou snadno vyhmatáme nad symfýzou. Při
podezření na retenci moči je třeba okamžitě zavést dostatečnou drenáž močového
měchýře, cévkování. Jinak hrozí atonie močového měchýře a až ireverzibilní
poškození detruzorového aparátu.