Encyklopedie

Infiltrační analgezie

>
Infiltrace Headových zón (kůže a podkoží lumbosakrální oblasti, podbřišku a třísel) lokálním
anestetikem se dnes běžně v porodnictví neprovádí. Analgezie není příliš účinná.
Vyžaduje přitom velké množství lokálního anestetika (např. 60-100 ml 1%
trimekainu) a hrozí toxické ohrožení matky i plodu. Infiltrace Headových zón
sterilní vodou je zmíněna v kapitole Hydroanalgezie (kap. 5.5).

Infiltrace perinea a pochvy: znecitlivění perinea a pochvy se provádí před epiziotomií nebo před
ošetřením ruptury perinea a pochvy. Je nevhodná pro rozsáhlá poranění. V běžné
porodnické praxi se užívá velmi často (obr. 7.1-1).

Výhody: infiltrační analgezie je
technicky jednoduchá a finančně nenáročná metoda.

Nevýhody: nenastane relaxace svalstva pánevního dna,
pro nízkou analgetickou účinnost je nevhodná při ošetřování větších porodních
poranění. Lokální anestetikum snadno přechází do krevního systému matky
a může významně ovlivnit plod. Bylo dokumentováno, že po infiltraci
perinea 1% lidokainem, který rychle prochází placentou, nastává negativní
ovlivnění plodu. Lidokain je možné dokázat v mateřské plazmě již za
1 minutu po lokální perineální infiltraci, s maximální koncentrací ve 3.-12. minutě
a průměrný fetální/maternální (UV/MV) poměr plazmatické koncentrace činí
1,32. To je statisticky významně vyšší poměr než průměrný UV/MV poměr lidokainu při epidurální
analgezii/anestezii při spontánním porodu (0,56) nebo při císařském řezu
(0,66).

Anatomie: nervové struktury, které jsou infiltrovány, obsahují vlákna senzitivní,
sympatická a parasympatická. Přicházejí jednak přední cestou n. ilioinguinalis
a ramus genitalis nervi genitofemoralis z plexus lumbalis a jednak zadní
cestou z větvě n. pudendus, nn. perineales, nn. labiales posteriores a n.
dorsalis clitoridis. Část vegetativních vláken přichází z pletení pánve
podél cév (obr. 7.1-2).

K infiltrační analgezii se
používají lokální anestetika: 10-20 ml 0,5-1% trimekainu, přidání
adrenalinu je možné, ale běžně se nepoužívá.

Technika provedení: infiltrace má být zahájena v pólu zadní komisury. Vějířovitě po obou
stranách předpokládané epiziotomie se infiltruje vrstva podkoží a přes fascii i
svalstvo pánevního dna. Účinek trvá okolo 45 minut.

Infiltraci provádí porodní
asistentka nebo porodník.