Encyklopedie

Komplikace “přirozeného” porodu

>


První komplikaci, se kterou je možné se setkat, představuje
skutečnost, že žena je mnohdy přes hypertrofickou předporodní přípravu
překvapena intenzitou bolestí. U rodičky může vzniknout následkem
vlastní bolestivé zátěže pocit nedůvěry k veškerému jejímu předchozímu
činění, což se může během porodu obrátit buď proti ní samé, nebo
i proti personálu, kterým byla uváděna v mylnou představu, že porod
zvládne vlastními silami. Jsou zprávy o ženách, které byly natolik
zklamány nerealistickým očekáváním (nejen od přirozeného porodu, ale
i po ne zcela účinné epidurální analgezii nebo – v případě císařského
řezu – neuroaxiální anestezii), že se u nich v důsledku
analgetického/anesteziologického nezdaru vyvinuly depresivní stavy,
anxiozita, manželské a sexuální problémy a poruchy. Při rozhovorech
s postiženými vyšlo najevo jejich neadekvátní očekávání, které vzniklo
většinou neodborným podáním informací v hodinách předporodní přípravy –
zejména přehlížením nebo zlehčováním vzniklých neúspěchů nebo
komplikací.

Proto je třeba jasných a přesných informací, které podávají
objektivní, realistický pohled na problematiku porodu, porodních
bolestí a narození dítěte. Je třeba připustit velkou variabilitu
možností, které mohou během porodu nastat. Je třeba vysvětlit ženám
úskalí statistiky. Každá žena musí být preventivně připravena na
všechny eventuality, které ji mohou během porodu potkat. Nesmírně
důležitý je způsob podání těchto informací. Nesmí ženu vystrašit,
naopak ji musí ubezpečit, že pokud nastane komplikace, odborně vzdělaný
personál je připraven a schopen všechny nepravidelnosti řešit
a vyřešit. Žena musí mít vždy pocit, že nezvládnutí porodu vlastními
silami není osobní prohra, a že stane-li se tak, pak existují další
možnosti, jak okolnosti usměrnit ke zdaru porodního prožitku a zdraví
dítěte. Individuální přístup ke každé těhotné je základní postulát kvalitní předporodní přípravy a správného vedení porodu.