Encyklopedie

Definice

>
Epidurální analgezie je přechodné
přerušení nervových vzruchů podáním anestetika/analgetika do epidurálního
prostoru v oblasti páteře. Epidurální analgezii je možné provést
v kterémkoli úseku páteře, ale z porodnického hlediska přichází
v úvahu dolní hrudní a zejména lumbální oblast.

Synonyma: peridurální, extradurální analgezie.