Encyklopedie

Hypotenze

>
Pokles systémového krevního tlaku ve
spojení s neuroaxiální analgezií, epidurální či subarachnoidální, nastává
vlivem dočasné blokády nervových vláken sympatiku. Avšak ani blokáda ve vyšší
úrovni sympatického systému páteřního kanálu nemusí být u většiny pacientů
spojena s významnou hypotenzí, která by byla větší než 25 % původní
hodnoty systolického tlaku nebo větší než 30 mmHg (4 kPa). Je třeba brát
v potaz faktory, které mohou mít přídatný hypotenzní vliv:

  • • hypovolémie (cave: dehydratace a preeklampsie),
  • • vazovagální instabilita,
  • • aortokavální kompresivní syndrom ve III. trimestru těhotenství.

Hypotenzi můžeme předejít
včasnou infúzí (např. 500-750 ml Hartmannova roztoku) ještě před podáním neuroaxiální anestezie
nebo použitím příslušných vazopresorických látek. K syndromu
aortokavální komprese nedojde při polohování těhotné obvykle na levý bok.
Sporadicky užívanou metodou je oddálení dělohy při poloze těhotné na zádech
speciálně uzpůsobenou pákou tvořící součást operačního stolu. Při císařském
řezu v neuroaxiální anestezii je výhodou v počátku operace sklonit operační stůl
doleva o cca 15°, ihned po vybavení plodu je pak naklonění stolu
upraveno opět do vodorovné polohy.