Encyklopedie

Relaxační koupel (water baths)

>

Rodička využívá v průběhu porodu většinou intermitentně vodní lázeň
ve speciální vaně. Vlastní porod dítěte nakonec probíhá v nevodním
prostředí.

Výhody: příjemný pocit a nadlehčování rodičky při
změně polohy. Udává se zvýšená psychická i somatická relaxace. Koupel
navozuje i analgezii, jejíž mechanismus účinku je stejný jako
u transkutánní elektrické nervové stimulace (TENS).

Nevýhody: při relaxační koupeli lze jen
s komplikacemi použít CTG (přichází v úvahu pouze telemetrické
sledování), je kontraindikována současná aplikace epidurální analgezie
(riziko infekce – pokud se ale použije vůči vodě odolná náplast, není
nutno na tuto okolnost brát zřetel), TENS (elektrický přístroj)
i aplikace sedativ (riziko hypotenze).

Kontraindikace: diabetes, placenta praevia
a všechny krvácivé stavy, dále kardiopatie, hepatitis a HIV matky.
Teplá voda způsobuje zvýšené prokrvení kůže a např. u preeklampsie
hrozí hypoperfúze uteroplacentární jednotky.

Metoda relaxační koupele je určena pouze pro fyziologické porody (obr. 1).

Obr. 1: Hydroanalgezie (relaxační, vodní masáž) během I. dobu porodní