Encyklopedie

Etiologie

>
Příčin vedoucích ke vzniku intrauterinní
hypoxie je celá řada a jsou způsobeny faktory mateřskými, placentárními,
pupečníkovými i plodovými. Lze je rozdělit do tří skupin:

1. stavy snižující přívod O2 do
uteroplacentárního prostoru
- chorobné stavy matky:

  • • hypotenze,
  • • anémie,
  • • šokový stav (hemoragie, alergie),
  • • kardiální dekompenzace,

dále děložní hyperaktivita nebo
protrahovaný porod (snížená perfúze dělohy);

2. poruchy fetoplacentárního oběhu: placenta praevia,
abrupce placenty, komplikace pupečníku (strangulace, pravý uzel, komprese,
torze), insuficience placenty (preeklampsie, diabetes mellitus, přenášení);

3. fetopatie: vrozené vývojové vady plodu, morbus haemolyticus neonatorum.