Encyklopedie

Vyšetření krevních plynů

>
Vyšetření
krevních plynů

Vyšetření
krevních plynů z pupečníku (tab. 9.8-2) je relativně přesným indikátorem
perinatální asfyxie. U chronické asfyxie nacházíme metabolickou acidózu (nízké
pH, normální nebo vysoké PCO2 a vysoký deficit bází). Respirační acidóza (nízké
pH, vysoké PCO2, normální deficit báze) svědčí pro asfyxii akutní. Kombinovaná
metabolická a respirační acidóza charakterizuje prolongovanou těžkou asfyxii
plodu.Tab.
9.8-2. Krevní plyny a pH v pupečníkových cévách bezprostředně po porodu

           Vena umbilicalis  Arteria umbilicalis

PO2
29,2 ± 5,9 mmHg(3,9 ± 0,8 kPa)      18,0 ± 6,2 mmHg(2,4 ± 0,9 kPa)

PCO2                38,2 ± 5,6 mmHg(5,1 ± 0,7 kPa)      49,2 ± 8,4 mmHg(6,5 ± 1,1 kPa)

pH     7,35 ± 0,05            7,28
± 0,05

bikarbonáty     20,4 ± 2,1              22,3
± 2,5