Encyklopedie

Imunologická funkce placenty

>
Placenta musí zajišťovat dostatečně neprostupnou bariéru vůči imunitním reakcím matky proti antigenně odlišnému plodu. Její
druhou imunologickou funkcí je aktivní transfer protilátek mechanismem
receptory zprostředkované
endocytózy. Placentou procházejí výhradně protilátky typu IgG.

Placentární bariéra tedy není absolutně
neprostupná. Selhává tam, kde nastává izoimunizace a kde dochází
k fetomaternální transfúzi.