Encyklopedie

Příjem léků plodem

>
Příjem léků plodem závisí především na
následujících faktorech:

  • • rozpustnost látky ve fetální krvi,
  • • množství a distribuce fetální krve v intervilózním prostoru,
  • • koncentrace látky v umbilikálních arteriích,
  • • existence gradientu mezi mateřskou a fetální krví.

Distribuce farmaka ve fetální krvi se
děje fetálním krevním oběhem. Než látka, která přestoupí placentou, dosáhne
arteriální stranu oběhu, je značně naředěna. Koncentrace v umbilikální
arterii závisí na těchto podmínkách:

  • • množství látky v krevním oběhu plodu,
  • • příjem látky fetálními tkáněmi,
  • • distribuční objem,
  • • fetální hodnota pH,
  • • vazba na proteiny ve fetální krvi,
  • • fetální metabolismus farmaka.

Cave: fetální tkáně
mají vysokou afinitu k lokálním anestetikům (11)!